A My Soccer System Hungary Kft.

https://sportcad.com/

HONLAPJÁNAK

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Miért készítettük ezt a tájékoztatót?
A My Soccer System Hungary Kft., mint ADATKEZELŐ, több célból kezel személyes adatokat és mindezt az érintettek jogainak tiszteletben tartásával, valamint a jogszabályi kötelezettségnek teljesítésével kívánja tenni.

Az ADATKEZELŐ fontosnak tartja azt is, hogy bemutassa az érintetteknek az adatkezelési tevékenysége során a tudomására jutott személyes adatok kezelését, annak legfontosabb jellemzőt.

Ki kezeli személyes adatait?
A My Soccer System honlapjának használatával kapcsolatos személyes adatait a My Soccer System Hungary Kft. kezeli.

A kapcsolattartás lehetőségei:

Postai címe:

7624 Pécs, Fejér Lipót utca 3. 9. em. 26.

E-mail címe:

info@wpkarbantartas.hu

Webcíme:

www.wpkarbantartas.hu

Telefonszáma:

+36 30 5392803

 

Sütik (cookie) kezelése:

A https://sportcad.com/ honlap úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtésére kerüljön sor a látogatókról. 

 

A honlapon használt sütikről szóló részletes tájékoztató egy előbukkanó ablakban külön jelenik meg a honlapra lépéskor!

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői

 A működéshez szigorúan szükséges (elengedhetetlen)cookie-k:

 

Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama az egyes cookie leírásnál található.

 

Az adatkezelés jogalapja az GDPR 6. cikk (1) f) pontjával összhangban az Adatkezelő jogos érdeke.

 

A felhasználói élmény javítását szolgáló (beállítások) cookie-k:

Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldal használatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról.  A cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatok a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra. Ezen típusú cookie-k élettartama az egyes cookie leírásnál található.

 

Az adatkezelés jogalapja az GDPR 6. cikk (1) a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

A statisztikai célú cookie-k:

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal. Ezen típusú cookie-k élettartama az egyes cookie leírásnál található.

 

Az adatkezelés jogalapja az GDPR 6. cikk (1) a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A marketing célú cookie-k:

A marketingsütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk. A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket, ez pedig még értékesebbé teszi weboldalunkat a tartalmakat közzétevő és a harmadik fél hirdetők számára. Ezen típusú cookie-k élettartama az egyes cookie leírásnál található.

 

Az adatkezelés jogalapja az GDPR 6. cikk (1) a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

 

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A gomb melletti szövegben utaljon arra, hogy a cookie-kat a felhasználó böngészőjén keresztül bármikor tudja törölni. Erről pedig bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik.

Kinek az adatait kezeljük?

Az ADATKEZELŐ megjelölt https://sportcad.com/ honlapra, illetve a Facebook oldalra látogató személyek adatait kezeli.

Milyen adatait kezeljük?

 

  1. a) Facebook:

Adatkezelés

célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatkör

Adatkezelés időtartama

Érintettek Köre

Ügyfélkapcsolattartás a látogatókkal.

A GDPR 6. cikk a)

 Az érintett hozzájárulása

Felhasználónév, profilkép, üzenet

A hozzájárulás visszavonásáig.

Facebook oldal látogatói.

  1. b) honlap:

Adatkezelés

célja

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatkör

Adatkezelés időtartama

Érintettek Köre

Számlázás

Jogi kötelezettség teljesítése

GDPR 6. cikk c)

Törvényi kötelezettség

 

Név, cím, adószám

Az Adatkezelő a személyes adatokat tartalmazó számlákat a számviteli törvény 169.§ alapján őrzi meg (8 év)

 

magánszemély ügyfelek

Felhő alapú szoftverhasználat adatkezelése

GDPR 6. cikk b)

Szerződés teljesítése

 

Felhasználó név, titkosított jelszó, belépések időpontja.

Szerződés megszűnését követő 1 hónap.

magánszemély ügyfelek

A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében bármikor visszavonhatja a hozzájárulását.

Az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Ki ismerheti meg személyes adatait?

Személyes adatait a cégvezető és az ügyviteli feladatokat ellátó munkatársak ismerhetik meg.

Milyen külső szolgáltatót (adatfeldolgozó) veszünk igénybe?

A honlap üzemeltetéséhez igénybe vesz az Adatkezelő adatfeldolgozót:

NÉV

ELÉRHETŐSÉG

TEVÉKENYSÉG

DotRoll Kft.

1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., +36-1-432–3232, support@dotroll.com

Tárhelyszolgáltatás

 

Milyen elveket tartunk fontosnak az adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.

Az Adatkezelő csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel.

A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.

Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.

A személyes adatok valódiságáért és pontosságért azok megadás után az Adatkezelő felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679.  GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

Milyen jogai vannak az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az érintettnek ezért, kérelme teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani.

Az Adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az érintett 1 hónapon belül értesül.

Az érintett kérelmét az adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

Az érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatóak, az adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen alaptalan vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt eltúlzó.

Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás eltúlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az adatkezelő észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel a eltúlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett) vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Ilyen esetben az adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az érintett felé.

A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az adatkezelő által kezelt, személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:

–          az adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az adatkezelő, annak elérhetőségeiről

–          az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

–          az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor

–          az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor

–          az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről

b.) Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben a megrendelő adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.

c.) Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja.

Az Érintett személyes adatai abban az esetben is kerülnek törlésre, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.

d.) Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.

Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását

– amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát

– amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben

e.) az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f.) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga)

Az Érintett jogorvoslati lehetőségei
A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez (http://birosag.hu/torvenyszekek)  fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: +36 1 391 1400,

 E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu