AKÉ RIEŠENIE PONÚKA SOFTVÉR?

My Soccer System® Hungary Kft. do 31.08.2020 pre všetkých trénerov futbalu poskytuje voľný prístup k My Soccer System® značkovému Training Planner Local programu! Po stiahnutí programu môžete si zdarma vyžiadať licenčný kód na e-mailovej adrese info@wpkarbantartas.hu.

My Soccer System® je systém podpory profesionálnej práce trénera v každej oblasti na vysoko kvalitnej úrovni.

Systém podporuje prácu trénera na amatérskej, mládežníckej i profesionálnej odbornej úrovni.

Softvér kladie dôraz na 4 hlavné oblasti zamerania: plánovanie, modelovanie, trénovanie a dokumentáciu.

Program ponúka niekoľko alternatív na modelovanie herných situácií a prezentáciu v trojdimenzionálnom priestore. Umožňuje ukladanie údajov na médiá, ich skladovanie i archivovanie. Individuálne nastavenie s vysokým počtom režimov garantuje, že sa Vám reálnejšie pomocou softvéru podarí spracovať vaše myšlienky vhodným spôsobom.

Nepretržitá spätná väzba od trénerov nám zabezpečuje, aby všetky funkcie boli testované a aby ste objavili i najnovšie odborné potreby. Aj vám sa otvára možnosť pripomienok, ktoré vyplynú z vašich potrieb a ktoré zabudujeme do nasledujúcich verzií programu.

Program poskytuje pre všetky odborné úrovne pomoc pri každodennej práci, veľmi priaznivý pomer ceny a hodnoty umožňuje program používať i trénerom a klubom s nižšími ekonomickými možnosťami.

Systém bude individuálne i na klubovej úrovni prístupný i po 30.06.2020. Pre kluby je podmienkou uzatvorenia individuálnej zmluvy objednávka minimálne na 1 rok a pre 10 užívateľov. V tomto prípade poskytujeme individuálne zľavy, o ktorých ďalšie informácie môžete získať na e-mailovej adrese info@wpkarbantartas.hu.

Existujúcim odberateľom poskytujeme priebežnú a bezplatnú aktualizáciu softvéru.   

Inštalácia

HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY

MODULY

Ďalšie vlastnosti

OBJEKTY

VÝSTUPY