Hlavný tréner

„Pre mňa je veľkou výhodou programu, že z nových a existujúcich cvičení som schopný pripraviť kompletný tréningový plán.

S pomocou vstavaných automatizmov a piktogramov aj za 1 minútu je možné pripraviť prípravnú hru, ale aj v prípade komplikovanejších cvičení na to potrebujete len zopár minút.

Zobrazenie v reálnych pomeroch veľkostí a vzdialeností a v 3D priestore výrazne uľahčuje hráčom pochopiť i zložitejšie úlohy. Pri rohových kopoch alebo pri stavaní múru môžete modelovať hernú situáciu s výškami reálnych hráčov, ale o krem toho môžete do programu vkladať ďalšie individuálne údaje, ktoré môžu byť zobrazené a upravované.

S pomocou vstavaného editora dokumentácie pripravené tréningové plány a vo viacerých fázach pripravené cvičenia môžem odoslať hráčom vo formáte, ktorý ľahko dokáže ktokoľvek otvoriť.“

Bene Ferenc

Hlavný tréner, Vasas SC, 2019-

Reprezentačný tréner, tréner reprezentácie Maďarska U18, 2018-2019

Autor metodickej publikácie „Taktická periodizácia“