Fitnes tréner

„V modernom futbale je jedným z najdôležitých pilierov primeraná kondícia hráča. Ak nie je na primeranej úrovni, tak vzrastá riziko zranenia alebo určité – dobrú kondíciu a rýchlosť vyžadujúce – taktické manévre nie sú zrealizovateľné.

S pomocou programu som konečne mohol plánovať tréning vytvorením testovacích ihrísk. K tomu mám k dispozícii nespočetné množstvo pomôcok (kužele, tyče, prekážky, kordinačný rebrík, obruče, laserové brány, podložky, palice, atď.), ktoré podporujú rozvoj kondičných a koordinačných schopností a ktoré jednoducho a prehľadným spôsobom môžeme umiestniť na ploche.

Dôležitým hľadiskom je, že tieto pomôcky sú zobrarované na ploche v primeranej mierke! Pripravené individuálne a tímové kondičné tréningové plány môžete editovať, ukladať a spätne sa k nim vrátiť!

Ďalšou veľkou pomocou je, že individuálne tréningové programy, v prípade voľna alebo zranenia, viem odoslať hráčovi v elektronickej forme. Potom môže hráč i v domácich podmienkach pokračovať v príprave a tak môžeme urýchliť jeho návrat do plného tréningového procesu.“

Papp Károly

Kondičný tréner, Debrecen futbalová akadémia 2019-

Učiteľ, Univerzita telesnej výchovy, 2018

Autor knihy „Vysoko intenzívny futbal“