„“Na začiatku mojej trénerskej kariéry som nenašiel taký softvér, s ktorým by som si moje predstavy o futbalových udalostiach (cvičenia, tréningy, herné situácie) mohol primeraným spôsobom a kvalitou zakresliť. Preto som sa v roku 2009 rozhodol „vziať osud do vlastných rúk“ a s pomocou programátora matematika Miklósa Kissa som začal vývoj programu, ktorého primárnym cieľom bola tvorba grafických cvičení za pomoci piktogramov.

Neskôr v roku 2011 vývoj softvéru prevzal Péter Radics inžinier informatiky, ktorý je odborníkom v 3D modelovaní, čo otvorilo možnosť z priestoru 2D integrovať udalosti do 3D priestoru a rozšíriť funkcie programu. Vývoj množstva 3D objektov (hráči, čiary, pomôcky) umožnil lepšie realizovať profesionálne nápady.

Probližne po 9 rokoch „pomalého“ vývoja som v roku 2018 videl situáciu tak, že úroveň softvéru dosiahla úroveň, aby som softvér predstavil pred trénermi a tak sa rozbehol proces testovania v Puskás Ferenc Akadémia a v družstvách mládeže MTK Hungária FC.

Ešte v tom roku som, s Petrom spoločne, založil spoločnosť My Soccer System Hungary Kft. Pre získanie ďalších zdrojov sme sa s prototypom softvéru sa prihlásili u Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő  Zrt., kde ako StartUp spoločnosť sme prešli už dvoma cyklami podpory grantov..

V roku 2019 sme vstúpili na trh a uzatvorili sme prvú zmluvu so sekciou mládeže Ferencváros.
V druhej polovici roka som softvér klubom plynulo prezentoval a organizoval kurzy ovládania, ale popritom nebol pozastavený ani vývoj a boli nainštalované výukové a editačné moduly..

Začiatkom roka 2020 sme podpísali ďalšie dlhodobé zmluvy s klubmi Puskás Ferenc Futbalová Akadémia, MOL Fehérvár FC a Újpest Torna Egylet. Podpisom zmluvy s Testnevelési Egyetem (Univerzita telesnej výchovy), ktorá je významnou súčasťou vzdelávania diplomovaných trénerov na najvyššom stupni, sa tak tréneri už od začiatku štúdia oboznámia so softvérom.
Program neposkytuje pomoc len trénerom pôsobiacim v mládežníckom futbale. Dokazuje to i skutočnosť, že v sezóne 2019-2020, hlavní tréneri profesionálnych klubov MOL Fehérvár FC, MTK, Vasas, Debrecen, ZTE používajú tento softvér. .

Pri pohľade späť na 11-ročný vývojový cyklus, sa môj cieľ nijako nezmenil, len sa rozšíril medzi odborníkov futbalového hnutia: ako informačný systém, ktorý poskytuje vo vysokej kvalite podporu futbalovému hnutiu – národné zväzy, kluby, vzdelávacie inštituúcie a inak na futbal napojené inštitúcie – a trénerom pracujúcim vo futbale. V tomto programe sa realizuje moje inžinierske alebo v systéme realizované zmýšľanie, ale len softvér nemôže byť iba cieľom, len jedným z nástrojov riešenia problémov, ktorý používate, ale ktorým môžeme naplánovať svoje každodenné víťazstva!“ (Kólya Zoltán)

Pomocníci